Snažíme se o to, aby město Bílina bylo čisté a krásné. Staráme se o veřejnou zeleň, silnice a chodníky, veřejné osvětlení a taky si, díky nám, můžete ve městě odskočit.

Informace o firmě

Byl spuštěn nový rezervační systém

pro sportovní zařízení: zde

Úvod

 

Městské technické služby Bílina jsou příspěvková organizace zřízená městem Bílina za účelem čištění města a svozu odpadů, což je její prioritou, dále pak obstarává především místní komunikace, veřejné osvětlení a veřejnou zeleň.

Mimo tyto činnosti se MTS Bílina účastní i na přípravě a realizaci investičních akcí města Bílina a to zejména v oblasti místních komunikací a veřejné zeleně.

 

Základní informace:

Název organizace: Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace

IČO: 70885222

DIČ: CZ70885222

Sídlo: Teplická 899, 418 28 Bílina , okr. Teplice

Zřizovatel: Město Bílina

K zajištění komunálních služeb organizace využívá celkem samostatné provozní areály. Jedná se o objekt bývalých kasáren, objekt střediska veřejné zeleně, objekt střediska komunikací a veřejného osvětlení a areál skládky Chotovenka-pískovna.

Majetek:

  částka v majetku
pozemky MTSB 1 254 585,00
pozemky Města ve správě 1 361 665,50
   
budovy MTSB 17 826 987,24
budovy Města ve správě 116 303 323,84
   
pronájem + výpůjčka od Města 81 511 624,81
   
ostatní majetek MTSB 34 454 536,66
ostatní majetek Města ve správě 15 294 123,81
   
majetek celkem 268 006 846,86

 

Zde naleznete ceník všech služeb